Regulamin

 

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług czyszczenia samochodów marki Kompleksowe czyszczenie.pl należącej do spółki MG Premium Sp. z o.o., zwanych dalej Klientami.
 2. MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 29 listopada 75/3, 31-425 Kraków, zwana dalej Usługodawcą, świadczy w ramach prowadzonej działalności usługi kompleksowego czyszczenia samochodów.
 3. Usługi są wykonywane od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00 po wcześniejszej telefonicznej lub mailowej rezerwacji na miejscu u Klienta lub we wskazanym przez Usługodawcę  miejscu.
 4. Kompleksowe czyszczenie.pl świadczy usługi mycia dla pięciu typów pojazdów: samochody osobowe, terenowe, vany, busy osobowe i samochody ciężarowe.
 5. Zakres usług oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku na stronie internetowej www.kompleksoweczyszczenie.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen.
 6. Płatność za usługi następuje po jej wykonaniu w gotówce. Faktura VAT dotycząca usługi wystawiana jest na życzenie klienta do 7 dni od wykonania usługi.
 7. Czyszczenie samochodów odpowiada standardowi czyszczenia w ręcznych myjniach samochodowych.
 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia pracownik Usługodawcy dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik Usługodawcy może odmówić wykonania usługi.
 9. Klient jest zobowiązany przed rozpoczęciem usługi poinformować pracownika Usługodawcy o nietypowym, niefabrycznym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia oraz innych usterkach mogących mieć wpływ na wykonanie usługi .
 10. Klient, po przyjeździe, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz zamknąć i opuścić pojazd. Nadto Klient jest zobowiązany, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zamknięcia okien oraz innych elementów ruchomych pojazdu. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, Usługodawca nie odpowiada za powstałe szkody.
 11. Usługodawca nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w samochodzie np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek mycia wysokim ciśnieniem (dotyczy miejsc gdzie samochód był szpachlowany i szpachla jest popękana lub lakier jest uszkodzony, a uszkodzenie nie zostało przez Klienta wskazane).
 13. Podczas czyszczenia wnętrz samochodów, w których zainstalowane są foteliki dziecięce, foteliki zostają zdemontowane i pracownicy Usługodawcy ponownie ich nie instalują.
 14. Klient powinien poinformować pracownika Usługodawcy o nadmiernie rozgrzanych tarczach hamulcowych by uniknąć ich odkształcenia.
 15. Oddanie przez Klienta pracownikowi Usługodawcy pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie czyszczenia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 16. Przed odbiorem pojazdu Klient zobowiązany jest do dokonania oględzin pojazdu w celu zweryfikowania poprawności wykonania usługi czyszczenia. Odbiór pojazdu bez pisemnego zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń co do wykonanej usługi na formularzu protokołu przekazania pojazdu, równoznaczny jest z uznaniem usługi za wykonaną zgodnie z umową.
 17. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć prezentujących efekt wykonanej usługi w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 roku.